სიახლეები

EKO CARD
20 აპრილი, 2015

ეკო გაზი მომხმარებელს EKO CARD-ის სახით აძლევს საშუალებას დააგროვოს ბუნებრივ აირზე დახარჯული თანხის 3.5%. დაგროვილი თანხა შესაძლებელია დაიხარჯოს ბუნებრივი აირის შეძენაში, ვულკანიზაციაში, ავტო მანქანების სამრეცხაოში.