სერვისები

სერვისები:
• ვულკანიზაცია
• ზეთის შეცვლა
• გაზის მონტაჟი-რეგულირება
• ავტომანქანების რეცხვა-ქიმიური წმენდა